Monthly Archives: August 2017

आर्य सत्य अथवा दुख सच्च (Noble Truth)

आर्य सत्य अथवा दुख सच्च (Noble Truth) दुख जिवनमा अपरिहार्य छ । दुखको मुल कारण हरु छन । दुख बाट मुक्ती पाउन सम्भब छ । दुख बाट मुक्ती पाउन भगवान बुद्धले मार्ग दर्शन गर्नु भएको अश्ठाण्गिक मार्ग वा मार्ग सच्च … Continue reading


Posted in Uncategorized | 1 Comment